Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Nyheter

Fotograf Hans Birger Nilsen

ca. 40 % av sykemeldingene relatert til muskel- og skjelettplager

onsdag, 06 juli 2016 23:05

I Norge har ca. 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet. Forskning viser at tilpasset trening og helsefremmende tiltak er svært effektivt. Yrkeshelse legger derfor i stor grad vekt på dette i vår rådgivning og får gode resultater der hvor dette gjennomføres.

Siste endret torsdag, 11 august 2016 17:39