Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Covid-19: krav til serveringssteder

Serveringssteder og restauranter har særskilte krav til drift under pandemien, beskrevet i covid-19-forskriften. Yrkeshelse Sør hjelper gjerne medlemsbedrifter i denne bransjen - eller i andre bransjer - med nødvendig risikovurdering og forebyggende tiltak. Våre bedriftsrådgivere er tilgjengelige dersom dere har spørsmål eller ønsker veiledning.

Ny versjon koronainformasjon til serveringssteder

-----

Lenke til informasjon om risikovurdering:
https://arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Lenke til informasjon om rengjøring ved covid-19: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/

Lenke til informasjon om forebyggende tiltak:
https://arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/koronavirus-og-forebyggende-smitteverntiltak-pa-arbeidsplassen/#Eksemplerpåforebyggendesmitteverntiltakknyttettilulikearbeidsoppgaverogforhold