Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Yrkeshelse

Selskapet er raskt voksende på Sørlandet, og tar i bruk nye og moderne kartleggingsverktøy som i stor grad er effektiviserende og ressursbesparende for bedriftene.
Yrkeshelse ønsker å være en moderne og fleksibel samarbeidspartner i bedriftshelsetjeneste og HMS-arbeid.

Torsdag 4. april fra kl. 0830 til kl. 1200 tilbyr Yrkeshelse Sør gratiskurs for alle våres medlemsbedrifter innen Bygg og Anlegg.

Sted: Yrkeshelse Sør sine lokaler på Langbryggen 5. 5. etasje. Frist for påmelding mandag 1. april.

Tema for dagen:

 • HMS ledelse
 • Byggherre
 • Roller og ansvar i HMS arbeidet
 • Viktige forskrifter
 • Verneombudets rolle/alternativ verneombudsordning 
 • Avvikshåndtering
 • Risikovurdering
 • Kartlegging og vernerunde
 • Handlingsplan
 • Arbeid i høyden
 • Stillas 
 • Asbest, hvor er det, og hvordan forholde seg til den.
 • Eventuelt
 • Info om regionalt verneombud innen bransjen

Foreleser: Regionalt verneombud for bygg og anlegg, Vidar Larsen

Mvh

Erik Furseth

Mob 95183911

 

www.yrkes-helse.no

e-mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Servicetelefon 370 20070

Kursplan asbestsanering høsten 2019.

 • ·Ny runde for dem som skal friske opp kunnskapen om asbestsanering. Det er 3 år siden sist.
 • ·Vi kjører også 2 og 3 dagers kurs i henholdsvis utvendig og innvendig asbestsanering.
 • ·Vaktmestere, rørleggere og entreprenører er også utsatte grupper som trenger kurset.

Fint å få en tilbakemelding i løpet av 15. mars hvor mange som trenger grunnkurs i innvendig eller utvendig sanering? Blir det mange så kjører vi kurs allerede til våren.

Kursavgiftene ønsker vi så rimelig som mulig, ca. 2200.-/4500.-/6500.-, vil være avhengig av hvor mange som melder seg på. Kursavgiften dekker alt av materiell, kursbevis, lunsj, frukt og drikke.

Mvh

Erik Furseth

HMS- rådgiver og fysioterapeut

Mob 95183911

Invitasjon til;

KURS I UTVENDIG OG INNVENDIG ASBESTSANERING

Pga. etterspørsel kjører vi kurs i Yrkeshelse Sør sine lokaler på langbryggen 5, 5 etasje i løpet av våren

Asbest sanering: Asbest er et meget helseskadelig materiale, og virksomheter som utfører sanering av asbest må derfor ha arbeidstilsynets tillatelse for å utføre saneringsarbeider.

Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredsstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest.

Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis en varighet på 3 år.

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan framvise dokumentasjon på dette. Dokumentasjon på helsesjekk av lege med røntgen av lungene må også sendes ved søknad, både ved første søknad og ved fornying.

Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av asbestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktige og underlagt krav til vernetiltak. Nedrivning eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak.

Kursets målsetning: Gi kursdeltakerne en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker håndtering av asbestholdige materialer. Kunne utføre enkle reparasjonsarbeid, og gi deltakeren innføring i lover og forskrifter om asbest.

Forkunnskap: Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper.

Gjennomføring;

Vi kjører et kurs i innvendig og utvendig sanering på 3 dager.

De som trenger kun utvendig sanering kommer 2 dager

Kun rørsanering er ikke mulig å få til på denne type gjennomføring. Men man får med rørsanering som tillegg ved å delta på overnevnte kursgjennomføring. Alternativt, ta kontakt med oss for å diskutere muligheten for internkurs.

Deltakerne får rekvisisjon til røntgen av lungene på kurset.

Dag 1 og 2 tar for seg - Teori: Asbest og asbest problematikk, lover og forskrifter, medisinske aspekter, asbestlokalisering, målemetoder og analyse. Personlig verneutstyr, maskiner og utstyr. Planlegging av saneringsjobber. Teoretisk del avsluttes med skriftlig prøve. Her deltar alle kandidater, uansett gjennomføring.

Dag 3 tar for seg innvendig sanering og praksis: Oppbygging av saneringsområder, utførelse av sanering og utførelse av posesanering.

Målgruppe: Målgruppen for asbest-sanering er bedrifter, rørleggere, maskinførere, kommunalt ansatte og personell som arbeider med sanering

Kursavgiften er ca 4900.- for 2 dages kurs i utvendig sanering og 7200.- for 3 dager med innvendig sanering og dekker alt av kursmateriell, kursbevis, mat, drikke og frukt.

Detaljprogram og datoer for kurset kommer senere.

Mvh Erik Furseth-Mob: 95183911

 

 

Vi holder grunnkurs i førstehjelp. 

Kurset holdes i våre lokaler på Langbrygga 5 eller ute i din bedrift
Pris: Kr 4900,-

Påmelding
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

37 02 00 70

Vi tilbyr ulike kurs. Kursene holdes i våre lokaler på Langbrygga 5, eller i bedrift.
Lovpålagte kurs arrangeres jevnlig. Andre kurs ved forespørsel.

Lovpålagte:

 • HMS kurs for ledere, verneombud og AMU.
 • Oppfriskningskurs i Asbestsanering
 • Grunnkurs i Arbeidsmiljø (40 timers kurs for Verneombud)

Vi tilbyr også kurs etter ønske:

 • Vernerunder, risikovurdering og systematisk HMS.
 • Konflikthåndtering.
 • Førstehjelp.
 • Kjemikaliehåndtering.
 • Den gode samtalen.
 • Støy.
 • Endringer og omstillinger.
 • Psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.
 • Lederutvikling, lederveiledning og lederstøtte.
 • Helse og livsstil.
 • Ergonomi og arbeidsteknikk.
 • AKAN Rusforebygging.

For informasjon ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hei!

Vi arrangerer Grunnopplæring i arbeidsmiljø for nye verneombud og medlemmer  av Arbeidsmiljøutvalg

Kurs/Arbeidsmiljøopplæring for ledere, verneombud og Amu medlemmer.  

Sted: Yrkeshelse Sør sine lokaler på Langbryggen 5 i 5. etg:

 

 • Dato: 13.mars, 14.mars og 27.mars. 2019
 • Klokkeslett 0830-1530

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til HMS- opplæring for verneombud, arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgivere og øvrig ledelse (§3-5 og §6-5), og omfatter de aktuelle temaene innen HMS- arbeid:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontroll, HMS systematikk kartlegging og risikovurderinger
 • Verneombudets rolle og oppgaver
 • Kjemisk helsefare
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • Sykefravær- tilretteleggings og medvirkningsplikt
 • Akan (Rusforebygging)
 • Konflikthåndtering
 • Hjemmeoppgave mellom 2. og 3. kursøkt, beregnet tid 5-7 timer

Første dag gir godkjent HMS kurs for leder. Verneombud og AMU- medlemmer må delta alle dager.

HMS kurs for ledere: Pris kr. 2300.-pr. person.

Arbeidsmiljøopplæring for verneombud og AMU medlemmer: Pris kr. 4500.- pr. person.

Pris inkluderer kursbevis, kursmateriell, arbeidsmiljøloven, mat, drikke og frukt.

Bindende påmelding innen fredag 15 februar til Giggi Jørgensen, på  

telefon 908 44 184 eller mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hilsen Yrkeshelse Sør

Påmelding til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 370 20070/966 59 000