Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Kursplan asbestsanering høsten 2019.

Kursplan asbestsanering høsten 2019.

AGENDA DAGSKURS-OPPFRISKNINGSKURS I ASBESTSANERING

Vi kjører dagskurs torsdag 7. og fredag 8. november fra kl. 09.00-1430 i Yrkeshelse Sør sine lokaler på langbryggen 5, 5 etasje.

 

Kursholder: Vidar Larsen, Regionalt verneombud i bygg og anleggsbransjen

 

09.00-10.15           Historikk

 • Hva er Asbest?
 • Hvordan identifisere?
 • Hvilke produkter blir det brukt i?
 • Hvor kan vi finne produktene?
 • Utstyr
 • Sanering
 • Avfallshåndtering
 • Skjematikk/instrukser/godkjenning fra arbeidstilsynet.

 

10.15-10.30            Pause – besøke utstiller

 

10.30-11.30            Gjennomgang av nye forskrifter

 • Praktiske øvelser/gjennomgang saneringsbrakke

 

 

11.30-12.15            Enkel lunsj blir servert

 

12.15-12.30            Pause – besøke utstiller

 

12.30-13.45            Asbest og Helse

 • Kartlegging/risikovurdering/yrkeseksponering/info om ulike sykdommer som følge av asbesteksponering/helseundersøkelse

lungeskader-helseeffekt/svevestøv-fiber/gjennomgang av ulike målemetoder

 • Helseundersøkelse

 

14.00-14.15            Presentasjon og gjennomgang av nødvendig asbestutstyr og annet nødvendig verneutstyr

 

14.15-14.30            Evaluering- Diskusjon-Kursbevis

PS! Alle vil få rekvisisjon/henvisning til røntgen lunge/thorax.

Med vennlig hilsen

Yrkeshelse Sør

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_2-3#KAPITTEL_2-3