Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

2016-03

2016-03

Månedsbrev Mars 2016

I alt for mange tilfelle hvor det oppstår skader av forskjellige årsaker, hører man kommentarer som dette:
«Dette har jeg sett lenge, og bare ventet på at noe galt skulle skje».

Men hvorfor ga ikke vedkommende et varsel om dette?
Det må ikke være slik at noen tenker at «dette er ikke mitt bord». Alle har et ansvar.

Kanskje er alt OK hos dere, men av og til kan det være på sin plass å minne om det ansvaret den enkelte har.
Du finner forslag til infobrev som vedlegg.

Vedlegg som eventuelt kan distribueres til medarbeidere (pdf)