Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Tjenesteområder


Yrkeshelse dekker en rekke forskjellige tjenesteområder som ....


Fotograf Hans Birger Nilsen

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Det er en god investering å jobbe med det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Trivsel og arbeidsglede er helsefremmende og gir bedre livskvalitet for den enkelte medarbeider. Trivsel kan også bidra til lavere sykefravær. Arbeidsplasser med høy trivsel og godt psykososialt arbeidsmiljø har også lettere for å rekruttere og holde på medarbeiderne sine. I dette arbeidet handler mye om å ha gode rutiner som er kjent i bedriften, slik at både leder og ansatte er trygge og vet hva som forventes i ulike situasjoner.

Yrkeshelse sør bistår bedriften i å få på plass gode rutiner i det psykososiale og organisatoriske arbeidet.

  • Sykefraværsarbeid.
  • Konflikthåndtering.
  • Rusforebygging.

Vi bistår også med:

  • Kartlegging av arbeidsmiljøet.
  • Planlegging og gjennomføring i omstillingsprosesser.
  • Støtte og veiledning i vanskelige situasjoner.
  • Kartlegging, konflikthåndtering og veiledning ved konflikter, mobbing og trakassering.
  • Beredskap, forebygging og ettervern ved kriser (ulykker, vold og trakassering etc.).
  • Rådgivning innen viktige produktivitets- og effektivitetsfaktorer på arbeidsplassen.
  • Veiledning og undervisning av ledere og ansatte innen organisasjonskultur, endringsledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering.