Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Tjenesteområder


Yrkeshelse dekker en rekke forskjellige tjenesteområder som ....


Fotograf Hans Birger Nilsen

Arbeidshelse / Arbeidsmedisin

Arbeid er bra for helsen. Likevel kan enkelte yrkesgrupper være utsatt for påvirkninger som på sikt kan medføre skade eller sykdom.

Eksempler på slike påvirkninger kan være støy, kjemikalier, gass, støv, tungt og ensformig arbeid.

Arbeidsmedisin handler om forholdet mellom arbeid og helse. Fokus er å forebygge sykdom og skade, fremme helse og yte bistand hvis arbeidsrelatert helseskade har oppstått.

Hos Yrkeshelse Sør har vi målrettede helsekontroller utført av kompetent helsepersonell. Utgangspunktet for helsekontrollen er årsakssammenhenger mellom risikofaktorer i arbeidsmiljøet og sykdom/skade og helseeffekt.

I tillegg til den medisinske undersøkelsen har vi samtale med hver enkelt om risikoforebygging, bruk av verneutstyr og arbeidsmiljøet generelt. Hver enkelt ansatt får direkte tilbakemelding om resultater av helsekontrollen samt at bedriften får en rapport med anbefalinger om videre hms tiltak.

I tillegg utfører vi helseundersøkelser i forbindelse med:

Fritidsdykking.

Røykdykking.

Sjømannsattest / Offshore attest.

Fornyelse av sertifikat av yrkessjåfører.